Skip to content

Osoko bilkurako bideo osoa

"Gai-zerrendaren" puntu zehatz bat ikusi nahi baduzu, egin klik taulan adierazitako denbora-mozketetan.

GAI-ZERRENDA

1.- (00h:00m:24s) Onartzea, bidezkoa bada, 2017ko azaroaren 27an eginiko bileraren akta.

2.- (00h:00m:51s) Alkatetza Dekretu hauen berri ematea:
– 45/2017 Dekretua, Iorgi kaleko hornidura berrezartzeko proiektuko obrak kontratatzeko espedienteari hasiera ematen diona.
– 46/2017 Dekretua, trafikoko zigorrak ezartzeari buruzkoa.

3.- (00h:01m:30s) Hasiera batean onestea, bidezkoa bada, administrazio elektronikoa araupetzen duen ordenantzaren aldaketa (1. art.).

4.- (00h:02m:24s) Hasiera batean onestea, bidezkoa bada, udal-eraikinen eta ‑instalazioen erabilera eta funtzionamendua arautzen dituzten ordenantza.

5.- (00h:03m:27s) Behin betiko onestea Lasier sektoreko Plan Partzialaren aldaketa.

6.- (00h:4m:52s) Onestea, bidezkoa bada, 2018rako Udal-araudi Plana.

7.- (00h:6m:33s) Onestea, bidezkoa bada, 2018ko Lanpostuen Zerrenda.

8.- (00h:16m:04s) Onestea, bidezkoa bada, 2016eko Kontu Orokorra.

9.- (00h:16m:46s) Bidezko bada, 2018 urterako Gastu-Muga onestea.

10.- (00h:18m:22s) Hasiera batean onestea, bidezkoa bada, 2018rako Aurrekontua eta Lanpostuen Zerrenda Organikoa.

11.- (00h:47m:09s) Korporazioko gainontzeko gobernu-organoen kontrola.

12.- (00h:57m:11s) Galde-eskeak.

Back To Top