Skip to content

Osoko bilkurako bideo osoa

"Gai-zerrendaren" puntu zehatz bat ikusi nahi baduzu, egin klik taulan adierazitako denbora-mozketetan.

GAI-ZERRENDA

1.- (00h:00m:13s) Onestea, bidezkoa bada, 2017ko irailaren 25eko eta urriaren 30eko bilkuren aktak.

2.- (00h:00m:38s)Alkatetzaren dekretu hauen berri ematea:
– Dekretua nº 40/2017
– Dekretua nº 41/2017
– Dekretua nº 42/2017
– Dekretua nº 43/2015

3.- (00h:01m:38s) Hasiera batean onestea, hala badagokio, Gueñesko Udalaren Herritarren Parte-hartzeari buruzko Araudia.

4.- (00h:05m:07s) Onestea, bidezkoa bada, Bizkaiko Foru Aldundiaren, Biscaytiken eta Gueñesko Udalaren arteko lankidetza-hitzarmena, administrazioen arteko datuen trukeari (elkarreragingarritasuna) buruzkoa.

5.- (00h:07m:31s) Korporazioko gainontzeko gobernu-organoen kontrola.

6.- (00h:23m:23s) Galde-eskeak

Back To Top