Skip to content

Osoko bilkurako bideo osoa

"Gai-zerrendaren" puntu zehatz bat ikusi nahi baduzu, egin klik taulan adierazitako denbora-mozketetan.

GAI-ZERRENDA

1.- (00h:00m:12s) Onartzea, bidezkoa bada, 2017ko irailaren 25ean eginiko bileraren akta.

2.- (00h:06m:49s) Alkatetzaren ebazpen hauen berri ematea:
– Nº. 33/2017 Dekretua
– Nº. 34/2017 Dekretua
– Nº. 35/2017 Dekretua
– Nº. 36/2017 Dekretua
– Nº. 38/2017 Dekretua
– Nº. 39/2017 Dekretua

3.- (00h:08m:36s) Onestea, bidezkoa bada, Bizkaiko Foru Aldundiko Garraioak, Mugikortasuna eta Lurraldearen Kohesioa sustatzeko Sailaren eta Gueñesko Udalaren arteko lankidetza-hitzarmena, Bizkaiko garraio publikoko sistemarako bezeroarentzako arreta-bulego bat jartzeko espazioa lagatzeari buruzkoa.

4.- (00h:13m:18s) Ordaintzeko batez besteko epeari buruzko hiruhilekoko txostenaren (3. hiruhilekoa) berri ematea.

5.- (00h:14m:24s) Onestea, bidezkoa bada, kreditu transferentzia bidezko 8/2017 kredituen aldaketaren espedientea.

6.- (00h:22m:42s) Erabakia hartu zuen honako zerga ordenantzen aldaketa behin-behinekoz onesteko:
– Ondasun higiezinen gaineko zerga arautzen duen zerga ordenantza fiskala.
– Ekonomi jardueren gaineko zerga arautzen duen zerga ordenantza.
– Hiri lurren balio gehitzearen gaineko zerga arautzen duen zerga ordenantza.
– Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga arautzen duen zerga ordenantza.
– Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko zerga arautzen duen zerga ordenantza.
– Zerbitzu publikoak eman eta jarduerak burutzeagatik ezarritako tasak arautzen dituen zerga ordenantza.
– Udal eremu publikoaren erabilpen pribatibo edo aprobetxamendu bereziagatik ezarritako tasak arautzen dituen zerga ordenantza.
– Udaleko kirol instalazioetan zerbitzuak emateagatik ezarritako tasa arautzen duen ordenantza fiskala.

7.- (00h:38m:05s) Behin-behinean onestea, bidezkoa bada, ibilgailuak kentzeagatik, animaliak kontrolatu eta babesteagatik eta ibien lizentzia berritzeagatik ezarritako tasak ezartzea eta agintzea, bai eta horiei dagozkien ordenantzak ere.

7.- (00h:40m:22s) Korporazioko gainontzeko gobernu-organoen kontrola.

8.- (00h:51m:30s) Galde-eskeak.

Back To Top