Skip to content

Osoko bilkurako bideo osoa

"Gai-zerrendaren" puntu zehatz bat ikusi nahi baduzu, egin klik taulan adierazitako denbora-mozketetan.

GAI-ZERRENDA

1.- (00h:00m:45s) Onestea, bidezkoa bada, 2018ko azaroaren 26an eginiko bilkuraren akta.

2.- (00h:01m:10s) Gizarte-laguntzei buruzko 42/2018 zenbakiko Dekretuaren berri ematea.

3.- (00h:01m:26s) Onestea, bidezkoa bada, Irisgarritasun Plana.

4.- (00h:06m:57s) Onestea, bidezkoa bada, Gueñesko Udaleko ordezkari bat izendatzea Enkarterriko Mankomunitatean, egungoa ordezkatzeko.

5.- (00h:08m:24s) Onestea, bidezkoa bada, 2019rako Gueñesko Udalaren Plan Arauemailea.

6.- (00h:22m:47s) Onestea, bidezkoa bada, Euskararen Erabilera Normalizatzeko Plana (2013-2017) luzatzea.

7.- (00h:37m:16s) Onestea, bidezkoa bada, kreditu-transferentzia bidez kredituak aldatzeko 17/2018 espedientea.

8.- (00h:38m:34s)Hasieran onestea, bidezkoa bada, 2019ko Aurrekontua eta Plantilla Organikoa.

9.- (01h:15m:21s) Onestea, bidezkoa bada, 2019rako Gueñesko Udalaren LZ.

10.- (01h:23m:55s) Javier Fernández Granda jaunak aurkeztutako mozioa, Glefaran enpresari emandako laguntza publikoei buruzkoa.

11.- (01h:25m:18s) Korporazioko gainontzeko gobernu-organoen kontrola.

12.- (01h:46m:41s) Galderak eta eskaerak.

Back To Top