Skip to content

Osoko bilkurako bideo osoa

"Gai-zerrendaren" puntu zehatz bat ikusi nahi baduzu, egin klik taulan adierazitako denbora-mozketetan.

GAI-ZERRENDA

1.- (00h:00m:24s)Onestea, bidezkoa bada, 2018ko urriaren 29ean eginiko bilkuraren akta.

2.- (00h:00m:51s) Alkatetza-dekretu hauen berri ematea:
– 39/2018 Dekretua, ezkontza zibila baimentzeko eskumena eskuordetzen duena.
– 40/2018 Dekretua, alkateordearen kargu-uzteari eta izendapenari buruzkoa.

3.- (00h:01m:27s) Osoko Bilkurari Kontu-hartzailetzak 15/2018 kreditu-aldaketei dagozkien espedienteetako finantza-iraunkortasunari buruz egin duen txostenaren berri ematea.

4.- (00h:02m:44s) Berrestea, bidezko bada, Tokiko Gobernu Batzordeak 2018ko azaroaren 14an hartutako akordioa, zehazki, kultur- eta kirol- instalazioak eta jarduerak kudeatzeko zerbitzuaren eta haur, nerabe eta gazteentzako jarduerak kudeatzeko zerbitzuaren esleipenari buruzkoa.

5.- (00h:04m:01s) 2018ko hirugarren hiruhilekoko ordaintzeko batez besteko epeari buruzko txostenaren berri ematea.

6.- (00h:05m:05s) Bidezko bada, 2019 urterako Gastu-Muga onestea.

7.- (00h:6m:45s) Korporazioko gainontzeko gobernu-organoen kontrola.

8.- (00h:26m:58s) Galderak eta eskaerak.

Back To Top