Skip to content

Osoko bilkurako bideo osoa

"Gai-zerrendaren" puntu zehatz bat ikusi nahi baduzu, egin klik taulan adierazitako denbora-mozketetan.

GAI ZERRENDA

1.- (00h:00m:24s) Onestea, bidezkoa bada, 2018ko maiatzaren 28an eginiko bilkuraren akta

2.- (00h:00m:51s) Alkatetza Dekretu hauen berri ematea / Dar cuenta de los siguientes Decretos de Alcaldía:
– 19/2018 Dekretua, karpak eta komun-ontzi kimikoak muntatzeko eta desmuntatzeko zerbitzua kontratatzeko espedientea abiarazten duena.
– 21/2018 Dekretua, alkateak ezkontza zibila egiteko eskumena eskuordetzekoa.

3.- (00h:01m:37s) Onestea, bidezkoa bada, energia-jasangarriari buruzko Gueñesko Ekintza Plana (Alkateen Hitzarmena) (EEE).

4.- (00h:02m:48s) Onestea, bidezkoa bada, San Jose azokako araudiaren aldaketa.

5.- (00h:04m:56s) EH-BILDU taldeak aurkeztutako mozioa, jaietarako gaueko autobus-zerbitzua sortzeari buruzkoa.

6.- (00h:23m:25s)Korporazioko gainontzeko gobernu-organoen kontrola.

7.- (00h:33m:23s) Galderak eta eskaerak.

“HERRITAREN PARTE HARTZEA”.-(00h:34m:15s)

Back To Top