skip to Main Content

Osoko bilkurako bideo osoa

"Gai-zerrendaren" puntu zehatz bat ikusi nahi baduzu, egin klik taulan adierazitako denbora-mozketetan.

GAI-ZERRENDA

1.- (00h:00m:25s) Hauteskunde-mahaiko kideen zozketa – Tokiko Hauteskundeak eta Europako Parlamentuko diputatuenak

2.- (00h:00m:42s) Onestea, bidezkoa bada, 2019ko martxoaren 25ean eta
apirilaren 1ean eginiko bilkuren aktak.

3.- (00h:01m:07s) DAlkatetza-dekretu hauen berri ematea:
– 8/2019 Dekretua, Sodupeko Herriko Plazako haurren parkea handitzeko eta estaltzeko obra kontratatzeko espedientea hasteari buruzkoa.
– 9/2019 Dekretua, 2018 ekitaldiko likidazioa onesteari buruzkoa.
– 11/2019 Dekretua, polizia-zerbitzuari diploma ematekoa.
– 13/2019 Dekretua, udal-igerilekuko estalkia konpontzeko obrak kontratatzeko espedientea hasteari buruzkoa.
– 14/2019 Dekretua, EAEri lokala doan lagatzeko espedientea hasteari buruzkoa.

4.- (00h:25m:09s) Onestea, bidezkoa bada, 2020rako tokiko jaiegunaren
proposamena.

5.- (00h:25m:52s) Onestea, bidezkoa bada, Gueñesko Udalaren Hitzarmenen
Erregistroa sortzea.

6.- (00h:31m:06s) Onestea, bidezkoa bada, Gueñesko Udalerriko Hiri
Antolamendurako Plan Orokorra izapidetzeko herritarren parte-hartze programa.

7.- (00h:43m:46s) Onestea, bidezkoa bada, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoko
estatutuen aldaketa.

8.- (00h:46m:13s) Onestea, bidezkoa bada, Euskararen Erabilera Normalizatzeko Gueñesko Udalaren 2018-2022rako Plana

9.- (00h:49m:18s)Osoko Bilkurari 5/2019 kreditu-aldaketari dagokion
espedientean finantza-jasangarritasunari buruzko Kontuhartzailetzaren txostenaren berri ematea.

10.- (00h:50m:35s) Hasieran onestea, bidezkoa bada, Kredituak Aldatzeko 6/2019 Espedientea, kreditua gehitzearen bidez.

11.- (00h:51m:52s) Udalbatzako gainontzeko gobernu-organoen kontrola.

12.- (01h:45m:48s) Eskaerak eta galderak.

Back To Top