Skip to content

Osoko bilkurako bideo osoa

"Gai-zerrendaren" puntu zehatz bat ikusi nahi baduzu, egin klik taulan adierazitako denbora-mozketetan.

GAI-ZERRENDA

1.- (00h:00m:24s) Onestea, bidezkoa bada, 2019ko apirilaren 29an eginiko bilkuraren akta.

2.- (00h:00m:50s) Alkatetza Dekretu hauen berri ematea:
– 15/2019 dekretua, alkateordeari ezkontza zibila ospatzeko eskumena uzteko dena
– 16/2019 dekretua, Eretza ikastetxe publikoan eskola-erabileratik haurreskolakora aldatzeko obrak kontratatzeko espedientea hasteko dena.
– 17/2019 dekretua, alkateordeari ezkontza zibila ospatzeko eskumena uzteko dena.

3.- (00h:01m:55s) Elubarri auzoan irisgarritasuna hobetzeko obraren desjabetze-espedientea. Igogailuaren bidezko urbanizazioa.

4.- (00h:04m:39s) AOnestea, bidezkoa bada, Udalbatzako zinegotzien ondasun eta jardueren adierazpen-ereduak.

5.- (00h:05m:27s) Onestea, bidezkoa bada, Udalaren Ondasunen Inbentarioa zuzentzea.

6.- (00h:08m:10s) Onestea, bidezkoa bada, 2018ko Kontu Orokorra.

7.- (00h:09m:00s) Aldeak eta diru-sarrerak ebazteko Kontu Hartzailetzaren 2018ko txostenaren berri ematea.

8.- (00h:10m:05s) 2019ko lehen hiruhilekoari dagokion batez besteko ordainketaren txostenaren berri ematea.

9.- (00h:11m:08s) Udalbatzako gainontzeko gobernu-organoen kontrola.

10.- (00h:28m:18s) Galderak eta eskaerak.

Back To Top