Skip to content

Osoko bilkurako bideo osoa

"Gai-zerrendaren" puntu zehatz bat ikusi nahi baduzu, egin klik taulan adierazitako denbora-mozketetan.

GAI-ZERRENDA

1.- (00h:00m:20s)Onestea, bidezkoa bada, 2019ko urtarrilaren 28an eginiko bilkuraren akta.

2.- (00h:00m:51s)Alkatetza-dekretu hauen berri ematea:

– 1/2019 Dekretua, Gueñesko Udaleko telekomunikazio-sarea kontratatzeko espedienteari hasiera ematen diona.
– 3/2019 Dekretua, udal-azpiegitura informatikoaren euskarri-zerbitzua kontratatzeko espedienteari hasiera ematen diona.
– 4/2019 Dekretua, Sodupen Herriko Plazako haur-parkea estaltzeko espedienteari hasiera ematen diona, Decreto OSOKO BILKURAKO EGUNEKO AZTERGAIEN ZERRENDA.
– 5/2019 Dekretua, datuak babesteko ordezkariaren zerbitzua kontratatzeko espedienteari hasiera ematen diona.
– 6/20129 Dekretua, mendeko pertsonei arreta soziosanitarioa emateko prestakuntza-zerbitzuaren espedienteari hasiera ematen diona.
– 7/2019 Dekretua, Alkatetza eskuordetzeari buruzkoa.

3.- (00h:06m:40s) Elubarri auzoan irisgarritasuna hobetzea. Kanpoko igogailua urbanizazioan. Onestea, bidezkoa bada, desjabetzeko espedientea.

4.- (00h:14m:20s)2019ko martxoak 8. Erakunde-Adierazpena.- Bizitzak erdigunera!!!!

5.- (00h:19m:15s) Udalbatzako gainontzeko gobernu-organoen kontrola.

6.- (00h:28m:45s) Eskaerak eta galderak.

Back To Top