Skip to content

Osoko bilkurako bideo osoa

"Gai-zerrendaren" puntu zehatz bat ikusi nahi baduzu, egin klik taulan adierazitako denbora-mozketetan.

GAI-ZERRENDA

1.- (00h:00m:13s) Onestea, bidezkoa bada, 2019ko uztailaren 29an eginiko bilkuraren akta.

2.- (00h:00m:37s) Alkatetza-dekretu hauen berri ematea:
– 40/2019 Dekretua, ezkontza zibila baimentzeko eskumena eskuordetzeari buruzkoa.
– 41/2019 Dekretua, alkatearen funtzioak lehen alkateordeari eskuordetzekoa.
– 42/2019 Dekretua, Iorgi kaleko hornidura berrezartzeko proiektuko obrak kontratatzeko espedienteari hasiera ematen diona. II. fasea.
– 43/2019 Dekretua, estimulazio kognitiboaren programa integrala kontratatzeko espedienteari hasiera ematen diona.
– 44/2019 Dekretua, ezkontza zibila baimentzeko eskumena eskuordetzeari buruzkoa.
– 45/2019 Dekretua, Udal Obren Brigadarako ibilgailua hornitzeko kontratuaren espedienteari hasiera ematen diona.

3.- (00h:15m:21s) Onestea, bidezkoa bada, kreditu transferentzia bidezko 9/2019 kredituen aldaketaren espedientea.

4.- (00h:22m:44s) Behin-behinean onestea, bidezkoa bada, Beroketa Aretoa erabiltzeagatiko tasa ezartzea eta arautzea.

5.- (00h:30m:07s) Behin-behinean onestea honako ordenantza fiskal hauen aldaketa:
– Ondasun Higiezinen gaineko Zerga araupetzen Duen Ordenantza Fiskala.
– Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga araupetzen duen Ordenantza Fiskala.
– Hiri Lurren Balio Gehikuntzaren gaineko Zerga araupetzen duen Ordenantza Fiskala.
– Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga araupetzen duen Ordenantza Fiskala.
– Zerbitzu Publikoak Emateagatiko eta Jarduerak Egiteagatiko Tasak araupetzen dituen Ordenantza Fiskala.
– Udal Jabari Publikoaren Erabilera Pribatiboen edo Aprobetxamendu Berezien Tasak araupetzen dituen Ordenantza Fiskala.
– Udaleko Kirol-instalazioetan Zerbitzuak Emateagatiko Tasa araupetzen duen Ordenantza Fiskala.
– Udal-ikastaroen Prezio Publikoak araupetzen dituen Ordenantza.
– Kudeaketari diru bilketari eta ikuskaritzari buruzko udal ordenantza.
– Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga arautzen duen zerga ordenantza.

6.- (00h:44m:54s) EH-Bilduk aurkeztutako mozioa, klima-aldaketaren aurka konpromiso zehatzak hartzeari buruzkoa.

7.- (01h:16m:12s) Elkarrekin Podemos taldearen mozioa, klima-larrialdi egoerari buruzkoa.

8.- (01h:16m:34s) Gueñes Bizia Plataformak aurkeztutako mozioa, Klima Larrialdia deklaratzeari buruzkoa.

9.- (01h:16m:58s) PNV-PSE-EE-PSOEk aurkeztutako mozioa, klima-aldaketari buruzkoa.

10.- (01h:17m:24s) EH-Bilduk aurkeztutako mozioa, Nafarroa erdialdean izandako uholde larriei buruzkoa.

11.- (01h:28m:11s) Uholdeak 2019 elkarteak aurkeztutako mozioa, Nafarroa erdialdean izandako uholde larriei buruzkoa.

12.- (01h:29m:26s) Udalbatzako gainontzeko gobernu-organoen kontrola.

13.- (01h:49m:17s) Galderak eta eskaerak.

Back To Top