Skip to content

Osoko bilkurako bideo osoa

"Gai-zerrendaren" puntu zehatz bat ikusi nahi baduzu, egin klik taulan adierazitako denbora-mozketetan.

GAI-ZERRENDA

1.- (00h:00m:24s) 2019ko uztailaren3an eginiko bilkuraren akta onartzea horrela badagokio.

2.- (00h:01m:00s) Alkatetzaren ebazpen hauen berri ematea:
– 21/2019 Dekretua, udal-igerilekuko edaritegia ustiatzeko hitzarmena onartzerai buruzkoa.
– 22/2019 Dekretua, Santxosoloko futbito-pistak skate-kanpamendu baterako uzteari buruzkoa.
– 23/2019 Dekretua, Eretza EPMko 93 zenbakian dagoen baso-aprobetxamendurako lote bat besterentzeko lizitazio-espediente bati hasiera emateari buruzkoa.
– 24/2019 Dekretua, “udal-igerilekuen estalkia konpontzeko obraren” kontratazio-espedienteari hasiera emateari buruzkoa.
– 25/2019 Dekretua, taxi-lizentzia transferitzeari buruzkoa.
– 26/2019 Dekretua, Udaltzainburu ordezkoa izendatzeari buruzkoa.
– 27/2019 Dekretua, Eretza EPMko 93 zenbakian dagoen baso-aprobetxamenduaren besterentzearen kontratazio-espedientea onartzeari buruzkoa.
– 28/2019 Dekretua, fakturak onesteari buruzkoa.
– 29/2019 Dekretua, La Quadrako eta Zaramilloko lokalak garbitzeko ordezko langileak kontratatzeari buruzkoa.
– 30/2019 Dekretua, Sodupeko Herriko plazako haur-parkerako estaldura-obrak kontratatzeari uko egiteari buruzkoa.
– 31/2019 Dekretua, Udalaren ardura zibilaren eta ibilgailuen aseguru-polizaren kontratua luzatzeari buruzkoa.
– 32/2019 Dekretua, udal-eraikinen eta ondare-kalteen aseguru-polizaren kontratua luzatzeari buruzkoa.
– 33/2019 Dekretua, Udaleko langileen eta korporatiboen bizi-aseguru polizaren kontratua luzatzeari buruzkoa.
– 34/2019 lankidetza-hitzarmenak onartzea honako hauekin: Gojael Goikuria Jaiak Elkartea, Kolektibo Bakalao Sodupe Elkarte gastronomikoa, Asociación gastronómica Kolektibo Bakalao Sodupe.
– 35/2019 Dekretua, JASUN FILTRACION SL.ren “aire-iragazkiak fabrikatzeko” jardueraren aldeko txostena egiteari buruzkoa.
– 37/2019 Dekretua, ezkontza zibila egitreko baimena eskuordetzeari buruzkoa.
– 38/2019 Dekretua, Sodupeko Herriko plazako haur-parkerako estaldura-obren kontratazio-espedienteari hasiera emateari buruzkoa.
– 39/2019 Dekretua, ezkontza zibila baimentzeko ahalmena eskuordetzeari buruzkoa.

3.- (00h:27m:20s) 2019ko 2. hiruhilekoko batez besteko ordainketa-epeari buruzko txostenaren berri ematea.

4.- (00h:28m:45s) Onestea, bidezkoa bada, udal-eraikinak garbitzeko zerbitzuaren luzapena.

5.- (00h:30m:20s) Onestea, bidezkoa bada, Arrieta Mascarúa kalean dagoen udal-lokalaren lagapena Euskal Autonomia Erkidegoari, Gueñesko Mediku Kontsultategia bertan jartzeko.

6.- (00h:33m:00s) Onestea, bidezkoa bada, ADIFren jabetzakoak diren lursailak alokatzeko kontratua, zerbitzu publikoek erabil ditzaten.

7.- (00h:38m:50s) Udalbatzako gainontzeko gobernu-organoen kontrola.

8.- (01h:03m:52s) Galderak eta eskaerak.

Back To Top