Skip to content

Osoko bilkurako bideo osoa

"Gai-zerrendaren" puntu zehatz bat ikusi nahi baduzu, egin klik taulan adierazitako denbora-mozketetan."

GAI-ZERRENDA

1.- (00h:00m:24s) Onestea, bidezkoa bada, 2020ko azaroaren 30ean egindako ohiko bilkuraren akta.

2.- (00h:01m:50s) Alkatetza-dekretu honen berri ematea:
– 53/2020 Dekretua, Elubarri auzoko irisgarritasuna hobetzeko obrak (urbanizatzea eta kanpoaldeko igogailua jartzea) kontratatzeko espedienteari hasiera ematea.

3.- (00h:01m:58s) Hasiera batean onestea, bidezkoa bada, Udaltzaingoaren Barne Araudiaren aldaketa.

4.- (00h:11m:10s) Onestea, bidezkoa bada, 2021erako Udal Araudi Plana.

5.- (00h:17m:00s) Onestea, bidezkoa bada, udal-eraikinak garbitzeko zerbitzuaren kontratua aldatzea.

6.- (00h:19m:55s) Onestea, bidezkoa bada, 2021eko aurrekonturako gastu ez- finantzarioaren muga.

7.- (00h:21m:47s) Onestea, bidezkoa bada, kreditu-transferentzia bidezko 14/2020 kreditu-aldaketaren espedientea.

8.- (00h:23m:40s) Hasiera batean onestea, bidezkoa bada, 2021erako aurrekontua eta plantilla organikoa.

9.- (01h:33m:00s) Onestea, bidezkoa bada, 2021eko LZ.

10.- (01h:55m:08s) Udalbatzako gainontzeko gobernu-organoen kontrola.

11.- (01h:59m:10s) Eskaerak eta galderak.

Back To Top