Skip to content

Osoko bilkurako bideo osoa

"Gai-zerrendaren" puntu zehatz bat ikusi nahi baduzu, egin klik taulan adierazitako denbora-mozketetan."

GAI-ZERRENDA

1.- (00h:00m:24s) 2021eko urtarrilaren 25ean egindako bilkuraren akta onartzea, hala badagokio.

2.- (00h:01m:33s) Alkatetzaren ebazpen hauen berri ematea:
– 3/2021 Dekretua, udalerriko ikastetxeetako gastuak finantzatzeko laguntzak eskatzekoa (Udalaguntza 2020).
– 4/2021 Dekretua, garbiketarako material eta produktuen hornidura kontratatzeko espedientea hastekoa.
– 5/2021 Dekretua, industriako garbiketa- eta libratze- zerbitzua kontratatzeko espedientea hastekoa.
– 6/2021 Dekretua, obretako materiala, tresnak, lanabesak eta laneko jantziak hornitzeko kontratazio-espedientea hastekoa.

3.- (00h:02m:18s) Ordaintzeko batez besteko aldiaren berri ematea, 2020ko laugarren hiruhilekoa.

4.- (00h:03m:18s) Hala badagokio, kide anitzeko organoen gai-zerrendak posta elektroniko bidez jakinaraztea onartzea.

5.- (00h:05m:10s) Haurreskolak Partzuergoaren estatutuak, esparru hitzarmena eta hitzarmenaren eranskina onartzea, hala badagokio.

6.- (00h:07m:00s)Korporazioko gainerako organoen kontrola.

7.- (01h:28m:28s) Galde-eskeak.

Back To Top