Skip to content

Osoko bilkurako bideo osoa

"Gai-zerrendaren" puntu zehatz bat ikusi nahi baduzu, egin klik taulan adierazitako denbora-mozketetan.

GAI-ZERRENDA

1.- (00h:00m:18s) Onestea, bidezkoa bada, 2020ko urtarrilaren 27ean eginiko bilkuraren akta.

2.- (00h:00m:40s) Alkatetzaren ebazpen hauen berri ematea:

– 1/2020 zenbakiko Dekretua, Gorbitxu izeneko udal-lokalaren ustiaketari buruzko espedientea abiarazteari buruzkoa.

– 2/2020 zenbakiko Dekretua, Prentsa eta Komunikazio Kabineteari buruzko espedientea abiarazteari buruzkoa.

– 3/2020 zenbakiko Dekretua, Udaleko obra-brigadarako ibilgailua hornitzeko espedientea abiarazteari buruzkoa.

– 4/2020 zenbakiko Dekretua, Gueñes udalerrian abandonatutako animaliak bildu, harrapatu eta zaintzeko zerbitzuaren espedientea abiarazteari buruzkoa.

3.- (00h:01m:55s) Onestea, bidezkoa bada, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta Gueñesko Udalaren arteko lankidetza-hitzarmena, polizia-koordinazio eta -lankidetza arloan.

4.- (00h:04m:18s) EH-BILDU udal-taldearen proposamena, Boliviako estatu-kolpearen aurrean eginiko Erakunde Adierazpenari buruzkoa.

5.- (00h:13m:25s) Martxoaren 8ko Erakunde Adierazpena, emakumeen nazioarteko eguna dela eta.

6.- (00h:18m:45s) Korporazioko gainontzeko gobernu-organoen kontrola.

7.- (00h:21m:10s) Galde-eskeak.

Back To Top