Skip to content

Osoko bilkurako bideo osoa

"Gai-zerrendaren" puntu zehatz bat ikusi nahi baduzu, egin klik taulan adierazitako denbora-mozketetan.

GAI-ZERRENDA

1.- (00h:00m:50s) Onestea, bidezkoa bada, 2020ko irailaren 28an eta urriaren 5ean egindako bilkuren aktak.

2.- (00h:01m:20s) Honako alkatetza‐ebazpen hauen kontu ematea:
– 44/2020 Dekretua, ezkontzeko baimena eskuordetzekoa.
– 45/2020 Dekretua, ezkontzeko baimena eskuordetzekoa.
– 47/2020 Dekretua, zeinak hasiera ematen dion Gueñesko Udaleko eraikinetan eta espazio publikoetan iturgintza‐elementuen mantentze‐lan zuzentzaileak egiteko zerbitzuaren espedienteari.
– 48/2020 Dekretua: Alkate ordezkoen ezendapena, Tokiko Gobernu batzarrearen kideak, emandako delegazioak.
– 9/2020 Dekretua, ezkontzeko baimena eskuordetzekoa.

3.- (00h:03m:30s) 2020ko hirugarren hiruhilekoko ordainketari dagokion batez besteko epearen kontu ematea.

4.- (00h:04m:33s) Hasiera ematea, bidezkoa bada, udal‐eraikinak garbitzeko zerbitzuen kontratuaren aldaketari.

5.- (00h:06m:58s) Onestea, bidezkoa bada, ENKANTUR eta Gueñesko Udalaren arteko hitzarmena, Lasier auzoko I+G+Bko eraikinari buruzkoa.

6.- (00h:38m:55s) Hala balegokia, onestea Alkate-Udalburu karguan aritzeko dedikazio esclusiboko proposamena.

7.- (00h:41m:55s) Alkate-udalburu jauna erakundeetan, udalaz gaindiko organoetan eta Udalbatzaren eskumeneko kide anitzeko organoetan Udalaren ordezkari izendatzeko proposamena.

8.- (00h:44m:00s) Eusko Alderdi Jeltzalearen proposamena, informazio- batzordeen osaera aldatzekoa.

9.- (00h:46m:25s) Azaroaren 25eko, Emakumeen Aurkako Indarkeria Ezabatzeko Nazioarteko Eguneko, erakunde-adierazpena.

10.- (00h:55m:08s) Udalbatzako gainontzeko organoen kontrola.

11.- (01h:06m:33s) Eskaerak eta galderak.

Back To Top