Skip to content

Osoko bilkurako bideo osoa

"Gai-zerrendaren" puntu zehatz bat ikusi nahi baduzu, egin klik taulan adierazitako denbora-mozketetan.

GAI-ZERRENDA

1.- (00h:00m:19s) Onestea, bidezkoa bada, 2020ko uztailaren 27ko bilkuraren akta.

2.- (00h:00m:40s) Honako ebazpen hauen kontu ematea:
– 39/2020 Dekretua, Alkatetzaren zereginak eskuordetzekoa.
– 42/2020 Dekretua, ezkontza zibila baimentzeko ahalmena ematekoa.
– 43/2020 Dekretua, ezohiko bilkuraren deialdia bertan behera uztekoa.

3.- (00h:01m:27s) Onestea, bidezkoa bada, Gueñes udal-mugartean animaliak eduki eta babesteko ordenantza arautzailea.

4.- (00h:04m:40s) Onestea, bidezkoa bada, jarduketetan atzera egitea B045- 2020-00007 Bide-garbiketa eta lorezaintzako zerbitzuaren kontratazio-espedientean (Preskripzio Teknikoen Plegua aldatzea).

5.- (00h:18m:10s) Onestea, bidezkoa bada, 2019ko kontu orokorra.

6.- (00h:19m:30s) Hasieran onestea, bidezkoa bada, ordenantza fiskalen aldaketa.

7.- (00h:25m:13s) Onestea, bidezkoa bada, 7/2020 kreditu-aldaketa, aurrekontu-oreka ezartzeko kredituei baja ematekoa.

8.- (00h:31m:24s) Onestea, bidezkoa bada, GUEÑES KIROLA ETA KULTURA ABEEari kalte-ordaina ematea, kultura- eta kirol-jardueren kontratua (1. lotea: kultura- eta kirol-jarduerak) etenda egon den aldian jasandako kalte-galerengatik.

9.- (00h:32m:48s) Alkate jaunaren idatzia, dedikazio esklusiboari eta horri dagokion ordainsariari uko egitekoa.

10.- (00h:47m:44s) Elkarrekin-Podemos taldeak aurkeztutako mozioa, BBK-k ematen dituen zerbitzuei eta erakunde honekin daukan harremanari buruzkoa.

11.- (01h:00m:48s) Elkarrekin-Podemos eta EH-BILDU taldeek elkarrekin aurkeztutako mozioa, Santander-Bilbo lineako tren-zerbitzu publikoa defendatzekoa.

12.- (01h:13m:54s) Udalbatzako gainontzeko gobernu-organoen kontrola.

13.- (01h:46m:54s) Eskaerak eta galderak.

Back To Top