Skip to content

Osoko bilkurako bideo osoa

"Gai-zerrendaren" puntu zehatz bat ikusi nahi baduzu, egin klik taulan adierazitako denbora-mozketetan.

GAI-ZERRENDA

1.- (00h:00m:20s) Onestea, bidezkoa bada, 2020ko ekainaren 29ko bilkuraren akta.

2.- (00h:00m:40s) Honako Alkatetza Ebazpen hauen kontu ematea:
– 38/2020 zenbakiko Dekretua, Gorbitxu taberna-kafetegia ustiatzeko emakidaren kontratazio-espedientea abiaraztekoa.

3.- (00h:01m:10s) 2020ko 2. hiruhilekoko ordaintzeko batez besteko epeari buruzko kontu Hartzailetzako txostenaren kontu ematea.

4.- (00h:02m:15s) 2019ko Barne Kontroleko Urteko Laburpen Txostenaren kontu ematea.

5.- (00h:04m:28s) Kredituak aldatzeko 4/2020 espedientearen (gerakinak gehitzea) Jasangarritasun Txostenaren kontu ematea.

6.- (00h:06m:05s) Onestea, bidezkoa bada, kredituak aldatzeko 6/2020 espedientea, kreditu-tranferentzia bidezkoa.

7.- (00h:14m:15s) Hasieran onestea, bidezkoa bada, udal-hilerrietako barne-araubidearen ordenantza arautzailea.

8.- (00h:15m:10s) Onestea, bidezkoa bada, bide-garbiketa eta lorezaintzako zerbitzuaren kontratazio-espedientea.

9.- (00h:55m:33s) Onestea, bidezkoa bada, kultura eta kirol-jardueren zerbitzuaren kontratua (1.lotea) aldatzeko espedientea abiaraztea.

10.- (01h:01m:25s) Korporazioko gainontzeko gobernu-organoen kontrola.
(01h:04m:20s) EH Bilduren mozioa, Güeñesko udalerriko lehen mailako osasun-arretari buruzkoa.

11.- (01h:13m:18s) Galde-eskeak.

Back To Top