Skip to content

Osoko bilkurako bideo osoa

"Gai-zerrendaren" puntu zehatz bat ikusi nahi baduzu, egin klik taulan adierazitako denbora-mozketetan."

GAI-ZERRENDA

1.- (00h:00m:25s) 2021eko martxoaren 29an egindako bilkuraren akta onartzea, hala badagokio.

2.- (00h:00m:33s) Alkatetzaren ebazpen hauen berri ematea:
– 13/2021 Dekretua, 2020ko ekitaldiari dagokion Güeñesko Aurrekontuaren Likidazioa onartzekoa.
– 14/2021 Dekretua, bide publikoan asfaltatze eta konpontze lanak kontratatzeko espedienteari hasteari buruzkoa.

3.- (00h:01m:10s) UTE GÜEÑES KIROLA ETA KULTURAri kalte-ordaina ematea onartzea, hala badagokio, Kultur eta Kirol Jarduerak Kudeatzeko Zerbitzuaren kontratua eteteagatik.

4.- (00h:02m:20s) Hasiera ematea, hala badagokio, Güeñesko Udaleko gune publikoak eta hiri-altzariak konpontzeko eta mantentzeko lanak kontratatzeko espedienteari (BRAI).

5.- (00h:04m:52s) Hasiera ematea, hala badagokio, udal-eraikinen garbiketa kontratatzeko espedienteari.

6.- (00h:08m:26s) Behin betiko onartzea, hala badagokio, FEMAR E.U.ko Xehentasun Azterketaren Aldaketa.
(00h:10m:24s)*Onartzea, hala badagokio, lorezaintza kontraturaen espedientea hastea.

7.- (00h:20m:46s) Korporazioko gainerako organoen kontrola.

8.- (00h:26m:13s) Eskaerak eta galderak.

Back To Top