Skip to content

Osoko bilkurako bideo osoa

"Gai-zerrendaren" puntu zehatz bat ikusi nahi baduzu, egin klik taulan adierazitako denbora-mozketetan."

GAI-ZERRENDA

1.- (00h:00m:25s) 2021eko urriaren 25an egindako saioaren akta onestea, hala badagokio.

2.- (00h:00m:43s) Alkatetzaren ondoko ebazpenen berri ematea:
– 38/ 2021 Dekretua, Estimulazio kognitiboko programaren kontratua suntsiarazteko espedientea hastekoa.
– 40/2021 Dekretua, Udaleko aseguru polizak kontratatzeko espedientea hastekoa.

3.- (00h:01m:26s) Kreditu trasferentzia bidezko 9/2021 kreditu aldaketaren espedientea onestea, hala badagokio.

4.- (00h:02m:39s) 2022ko Aurrekontua eta plantilla organikoa hasieran onestea, hala badagokio.

5.- (02h:05m:08s) Adierazpen Instituzionala, emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko eguna dela-eta.

6.- (02h:08m:45s) Azaroaren 25 emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko egunerako EH BILDUK aurkeztutako Adierazpen Instituzionala.

7.- (02h:27m:12s) Migraziorako Euskal Itun Sozialaren Adierazpen Instituzionala.

8.- (02h:31m:40s) EH BILDUk aurkeztutako mozioa, intres publiko goreneko proiektuen araudi berriari dagokionez.

9.- (02h:44m:55s) Javier Fernández Granda atxiki gabeko zinegotzi jaunak aurkeztutako mozioa, Glefaranen 24/365 emisioen erregistroei dagokionez.

10.- (02h:46m:26s) -EAJ-PNV-k eta PSE-EE-PSOE-k aurkeztutako mozio alternatiboa, Javier Fernández Granda atxiki gabeko zinegotzi jaunak Glefaranen 24/365 emisioen erregistroei buruz aurkeztutakoaren aurrean.
(02h:47m:12s) – EAJ-PNV, PSE-EE-PSOE eta Javier Fernández atxiki gabeko zinegotzia Glefarango emisioen erregistroei buruzko alderdi politikoen baterako mozioa sartzea.

11.- (03h:15m:23s) Korporazioko gainontzeko gobernu-organoen kontrola.

12.- (03h:16m:55s) Galde-eskeak.

Back To Top