Skip to content

Osoko bilkurako bideo osoa

"Gai-zerrendaren" puntu zehatz bat ikusi nahi baduzu, egin klik taulan adierazitako denbora-mozketetan."

GAI-ZERRENDA

1.- (00h:00m:18s) 2021eko apirilaren 26an egindako bilkuraren akta onartzea, hala badagokio.

2.- (00h:00m:40s) Alkatetzaren ebazpen hauen berri ematea:
– 15/2021 Dekretua, ezkontza zibila baimentzeko ahalmenari buruzkoa.
– 16/2021 Dekretua, Santxosoloko futbol zelaia urbanizatzeko eta aldagelen eraikina eraberritzeko lanak kontratatzeko espedientea hastekoa.
– 17/2021 Dekretua, ezkontza zibila baimentzeko ahalmenari buruzkoa.

3.- (00h:06m:48s) Onespena ematea, hala badagokio, udal eraikinen garbiketa zerbitzua kontratatzeko espedienteari.

4.- (00h:10m:50s) Onespena ematea, hala badagokio, lorategien zerbitzua kontratatzeko espedienteari.

5.- (00h:15m:07s) Onespena ematea, hala badagokio, Güeñeseko Udalaren gune publikoen, altzarien eta higiezinen mantentze eta konponketa lanak kontratatzeko espedienteari.

6.- (00h:17m:10s) 2021ko lehen hiruhilekoko batez besteko ordainketa epearen berri ematea.

7.- (00h:18m:30s) 2020ko ekitaldiaren barne kontroleko txostenaren berri ematea.

8.- (00h:20m:38s) Onespena ematea, hala badagokio, kreditu transferentzia bidez kredituak aldatzeko 3/2021 espedienteari.

9.- (00h:24m:50s) Onespena ematea, hala badagokio, udalekuen prezio publikoa ezartzeari eta ordenatzeari.

10.- (00h:31m:40s) Behin behineko onespena ematea, hala badagokio, zerbitzuak ematearen eta jarduerak gauzatzearen gaineko tasak (mahai eta aulkien tasa) arautzen dituen ordenantza fiskalaren C epigrafea aldatzeari.

11.- (00h:34m:10s) Onespena ematea, hala badagokio, 2021eko aurrekontuetan aurreikusitako mailegu eragiketa kontratatzeko espedienteari.

12.- (00h:41m:10s) Korporazioko gainontzeko gobernu-organoen kontrola.

13.- (01h:01m:01s) Galde-eskeak.

Back To Top