Skip to content

Osoko bilkurako bideo osoa

"Gai-zerrendaren" puntu zehatz bat ikusi nahi baduzu, egin klik taulan adierazitako denbora-mozketetan."

GAI-ZERRENDA

1.- (00h:00m:24s) 2021eko uztailaren 26an egindako saioaren akta onestea, hala badagokio.

2.- (00h:00m:52s) Alkatetzaren honako ebazpenen berri ematea:
– 31/ 2021 Dekretua, Alkatearen zereginak Alkateordeari eskuordetzeko.
– 32/2021 Dekretua, ezkontza zibila baimentzeko ahalmena eskuordetzeko.
– 33/2021 Dekretua, ezkontza zibila baimentzeko ahalmena eskuordetzeko.

3.- (00h:01m:33s) Espazio publikoen eta altzarien mantentze eta konponketa kontratuaren esleipenari dagokionez (BRAI), Tokiko Gobernu Batzordeak 2021eko uztailaren 30ean hartutako erabakia berrestea, hala badagokio.

4.- (00h:02m:35s) Bizkaiko Emakume eta Gizonen Berdintasunerako Lurralde Sarearekin bat egitea, hala badagokio.

5.- (00h:05m:35s) Administrazio Elektronikoaren Ordenantzaren Aldaketa hasieran onestea, hala badagokio.

6.- (00h:07m:25s)7/2021 Kreditu Aldaketarako espedientearen jasangarritasun txostenaren berri ematea.

7.- (00h:08m:20s) Hasieran onestea, bidezkoa bada, ordenantza fiskalen aldaketa.

8.- (00h:16m:04s) EH BILDUk mugikortasun plana bultzatzeko eta garraio publikoa defendatzeko aurkeztutako mozioa.

“EH-Bilduren presazko mozioa, argiaren prezioaren igoerari buruzkoa.

9.- (00h:09m:40s) Korporazioko gainerako organoen kontrola.

10.- (01h:06m:45s) Galde – eskeak.

Back To Top