Skip to content

Osoko bilkurako bideo osoa

"Gai-zerrendaren" puntu zehatz bat ikusi nahi baduzu, egin klik taulan adierazitako denbora-mozketetan."

GAI-ZERRENDA

1.- (00h:00m:13s) 2022ko martxoaren 18an egindako bilkurako akta onestea, bidezkoa bada.

2.- (00h:00m:35s) Alkatetzaren ebazpen hauen berri ematea:
– 7/2022 Dekretua, BIDE PUBLIKOAN ASFALTATZE ETA KONPONTZE LANAK EGITEKO kontratazio-espedientea hastekoa.
– 8/2022 Dekretua, HAURRENTZAKO JOLAS EREMUAK BERRITZEKO LANAK EGITEKO kontratazio espedientea hastekoa.
– 9/2022 Dekretua, 2021eko Aurrekontuaren Likidazioa onestekoa.
– 10/2022 Dekretua, HERRITARRENTZAKO LAU INFORMAZIO PUNTU HORNITZEKO kontratazio espedientea hastekoa.

3.- (00h:04m:00s) 2021eko Aurrekontuaren Likidazioaren kontu ematea.

4.- (00h:04m:48s) Korporazioko gainerako organoen kontrola.

5.- (00h:21m:55s) Galde-eskeak.

Back To Top