Skip to content

Osoko bilkurako bideo osoa

"Gai-zerrendaren" puntu zehatz bat ikusi nahi baduzu, egin klik taulan adierazitako denbora-mozketetan."

GAI-ZERRENDA

1.- (00h:00m:20s) 2022ko urriaren 21eko bilkura-saioaren akta onestea, hala badagokio.

2.- (00h:00m:40s) Alkatetzaren ebazpen hauen berri ematea:

– 49/2022 Dekretua, udal hilerrien kudeaketa kontratua ebazteko espedienteari hasiera ematekoa.
– 50/2022 Dekretua, udaltzaingoaren polizia etxea handitzeko lokala eraberritzeko lanak kontratatzeko espedienteari hasiera ematekoa.
– 51/2022 Dekretua, multzo elektrogenoak mantentzeko zerbitzua kontratatzeko espedienteari hasiera ematekoa.
– 52/2022 Dekretua, ezkontza zibila egiteko baimena eskuordetzeari buruzkoa.

3.- (00h:02m:06s) 2022ko hirugarren hiruhilekoko batez besteko ordainketa aldiaren berri ematea.

4.- (00h:03m:15s) 2021eko maileguarekin ordaindutako 2022ko inbertsioen txostenaren berri ematea.

5.- (00h:04m:30s) Espazio publikoan herritarren arteko elkarbizitza sustatu eta bermatzeko neurriei buruzko Ordenantzaren aldaketa hasieran onestea, hala badagokio.

6.- (00h:06m:28s) Kultura eta Kirol Jardueren Kontratua (I. lotea) aldatzea onestea, hala badagokio.

7.- (00h:16m:02s) 2023ko aurrekontua eta plantilla organikoa hasieran onestea, hala badagokio.

8.- (00h:40m:46s) URTXINTXAK Pentsiodunen Plataformak aurkeztutako mozioa, BANKETXEEI buruzkoa.

9.- (00h:51m:20s) Adierazpen instituzionala, A-25 dela eta.

10.- (01h:05m:20s) Korporazioko gainerako organoen kontrola.

11.- (01h:15m:20s) Galde-eskeak

Back To Top