Skip to content

Osoko bilkurako bideo osoa

"Gai-zerrendaren" puntu zehatz bat ikusi nahi baduzu, egin klik taulan adierazitako denbora-mozketetan."

GAI-ZERRENDA

1.- (00h:00m:16s) 2022ko maiatzaren 20an egindako bilkurako akta onestea, bidezkoa bada.

2.- (00h:00m:36s) Alkatetzaren ebazpen hauen berri ematea:
– 18/2022 Dekretua, ezkontza zibila baimentzeko ahalmena eskuordetzeari buruzkoa.
– 19/2022 Dekretua, Glefaran enpresak atmosferara igortzen dituen emisioei eta Güeñes eta Zallako aire-kalitateari buruzko azterlana idazteko kontratazio-espedientea abiatzeari buruzkoa.
– 20/2022 Dekretua, ezkontza zibila baimentzeko ahalmena eskuordetzeari buruzkoa.
– 21/2022 Dekretua, ezkontza zibila baimentzeko ahalmena eskuordetzeari buruzkoa.
– 22/2022 Dekretua, 95. (LA RASA DE BERMEJILLO eta Ubieta) eta 96. (REKAGUREN) erabilera publikoko mendien aprobetxamendua besterentzeko kontratazio-espedientea abiatzeari buruzkoa.

3.- (00h:02m:58s) Güeñesko Udaleko lanpostuen zerrendan Diruzaintzako lanpostua sortzea onestea, hala badagokio.

4.- (00h:05m:46s) 2021ko ekitaldiko Kontu Orokorra onestea, hala badagokio.

5.- (00h:06m:58s) Inés Unzaga Aguirre andrearen mozioa, Güeñesko udalerriko guraso bakarreko familiak egiaztatzeari buruzkoa.

6.- (00h:23m:20s) Korporazioko gainerako organoen kontrola.

7.- (00h:31m:56s) Galde-eskeak.

Back To Top