Skip to content

Osoko bilkurako bideo osoa

"Gai-zerrendaren" puntu zehatz bat ikusi nahi baduzu, egin klik taulan adierazitako denbora-mozketetan."

GAI-ZERRENDA

1.- (00h:00m:16s) 2022ko apirilaren 22an egindako bilkurako akta onestea, bidezkoa bada.

2.- (00h:00m:40s) Alkatetzaren ebazpen hauen berri ematea:
– 12/2022 Dekretua, Eretza Eskola Publikorako Karpa hornidura kontratatzeko espedientea irekitzeari buruzkoa.
– 13/2022 Dekretua, padel pista estaltzeko lanak kontratatzeko espedientea irekitzeari buruzkoa.
– 14/2022 Dekretua, udal igerilekuen mantentze higieniko sanitarioaren kontrol zerbitzua eta mantentze zerbitzua kontratatzeko espedientea irekitzeari buruzkoa.
– 15/2022 Dekretua, ezkontza zibila egiteko baimena eskuordetzeari buruzkoa. / Decreto nº 15/2022 de delegación de facultad para autorización de matrimonio civil.
– 16/2022 Dekretua, ezkontza zibila egiteko baimena eskuordetzeari buruzkoa.
– 17/2022 Dekretua, ezkontza zibila egiteko baimena eskuordetzeari buruzkoa.

3.- (00h:02m:35s) 2023 urterako herriko jairako egun proposamena onestea, hala badagokio.

4.- (00h:03m:50s) 2022ko lehen hiruhilekoko batez besteko ordainketa epearen berri ematea.

5.- (00h:04m:48s) 2021eko ekitaldiaren barne kontroleko txostenaren berri ematea.

6.- (00h:06m:30s) Behin behineko onespena ematea, hala badagokio, udalekuen prezio publikoa ezartzeari eta ordenatzeari.

7.- (00h:14m:00s) Onespena ematea, hala badagokio, kredituak aldatzeko 6/2022 espedienteari (indargabetzearen ondoriozko bajak).

8.- (00h:15m:42s) Hasierako onespena ematea, hala badagokio, kredituak aldatzeko 7/2022 espedienteari (kreditu gehigarria).

9.- (00h:16m:48s) Onespena ematea, hala badagokio, kredituak aldatzeko 8/2022 espedienteari (kreditu transferentzia bidez).

10.- (00h:18m:00s) Onespena ematea, hala badagokio, epaitegietatik kanpo kredituak aitortzeko 1/2022 espedienteari.

11.- (00h:19m:50s) EAJ-PNV taldeak aurkeztutako mozioa, Balmaseda-Bilbo eta Santander-Bilbo trebideetan inbertsioa egiteari buruzkoa.

12.- (00h:28m:40s) Korporazioko gainerako organoen kontrola.

13.- (00h:48m:50s) Galde-eskeak.

Back To Top