Skip to content

Osoko bilkurako bideo osoa

"Gai-zerrendaren" puntu zehatz bat ikusi nahi baduzu, egin klik taulan adierazitako denbora-mozketetan."

GAI-ZERRENDA

1.- (00h:00m:13s) 2022ko otsailaren 28an egindako saioaren akta onestea, bidezkoa bada.

2.- (00h:00m:36s) Alkatetzaren ebazpen hauen berri ematea:
– 1/2022 Dekretua, udal-hilerrietarako zerbitzua kontratatzeko espedientea hasteari buruzkoa.
– 2/2022 Dekretua, liztor asiarraren (vespa vetulina) populazioak kontrolatzeko zerbitzua kontratatzeko espedientea hasteari buruzkoa.
– 3/2022 Dekretua, adinekoei zuzendutako gizarte beharrizanak hautemateko eta suak prebenitzeko zerbitzua kontratatzeko espedientea hasteari buruzkoa.
– 4/2022 Dekretua, ezkontza zibila baimentzeko ahala eskuordetzeari buruzkoa.
– 5/2022 Dekretua, Eretza Herri Ikastetxerako karpen hornidura kontratatzeko espedientea hasteari buruzkoa.
– 6/2022 Dekretua, ezkontza zibila baimentzeko ahala eskuordetzeari buruzkoa.

3.- (00h:02m:24s) Hiri lurren Balioaren Gehikuntzaren gaineko Zerga arautzen duen Ordenantza Fiskalaren aldaketa behin behinean onestea, bidezkoa bada.

4.- (00h:05m:40s) Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga arautzen duen Ordenantza Fiskalaren aldaketa behin behinean onestea, bidezkoa bada.

5.- (00h:07m:50s) Atxiki gabeko zinegotzi Fernandez Granda jaunak aurkeztutako eten digitala eta teknologikoari buruzko mozioa.

6.- (00h:16m:50s) Korporazioko gainerako organoen kontrola.

7.- (00h:26m:40s) Galde-eskeak.

Back To Top