Skip to content

Osoko bilkurako bideo osoa

"Gai-zerrendaren" puntu zehatz bat ikusi nahi baduzu, egin klik taulan adierazitako denbora-mozketetan."

GAI-ZERRENDA

1.- (00h:00m:15s) 2022ko uztailaren 15an egindako bilkurako akta onestea, bidezkoa bada.

2.- (00h:00m:38s) lkatetzaren ebazpen hauen berri ematea:

– 26/2022 Dekretua, padeleko pista estaltzeko kontratazio espedientea hastekoa.
– 27/2022 Dekretua, Glefaran enpresaren Atmosferarako isurpenen azterketarako zerbitzu kontratuari uko egiteko espedientea hastekoa.
– 28/2022 Dekretua, ezkontza zibila baimentzeko ahalordea eskuordetzekoa.
– 29/2022 Dekretua, Tokiko Gobernu Batzordearen ohiko bilera egiteko data aldatzekoa.
– 30/2022 Dekretua, ezkontza zibila baimentzeko ahalordea eskuordetzekoa.
– 31/2022 Dekretua, 3. alkateordeari funtzioak eskuordetzekoa.
– 33/2022 Dekretua, ezkontza zibila baimentzeko ahalordea eskuordetzekoa.
– 35/2022 Dekretua, ezkontza zibila baimentzeko ahalordea eskuordetzekoa
– 37/2022 Dekretua, Udaleko hardwarearen mantenimendu, arreta eta erabiltzaileen prestakuntza zerbitzua kontratatzeko espedientea hastekoa.
– 38/2022 Dekretua, ezkontza zibila baimentzeko ahalordea eskuordetzekoa.
– 39/2022 Dekretua, ezkontza zibila baimentzeko ahalordea eskuordetzekoa.

3.- (00h:06m:40s) Kultur, Kirol eta Gazteria Jardueren zerbitzu kontratua luzatzea onestea, hala badagokio.

4.- (00h:12m:28s) 2023rako Ordenantza Fiskalen bigarren aldaketa behin-behinean onestea, hala badagokio.

5.- (00h:15m:51s) 2023-2025 Epe Ertaineko Aurrekontu Plana onestea, hala badagokio.

6.- (00h:19m:48s) Korporazioko gainerako organoen kontrola.

7.- (00h:32m:40s) Galde-eskeak.

Back To Top