Skip to content

Osoko bilkurako bideo osoa

"Gai-zerrendaren" puntu zehatz bat ikusi nahi baduzu, egin klik taulan adierazitako denbora-mozketetan."

GAI-ZERRENDA

1.- (00h:00m:16s) 2022ko ekainaren 17an egindako bilkurako akta onestea, bidezkoa bada.

2.- (00h:00m:35s) Alkatetzaren ebazpen hauen berri ematea:
-24/2022 Dekretua, Iorgin Hornidura Sarea Berrezartzeko Lanen Kontratua (111. Fasea) ebazteko espedientea irekitzekoa.

3.- (00h:01m:08s) 2022ko bigarren hiruhilekoko batez besteko ordainketa epearen berri ematea.

4.- (00h:02m:24s) 2023ko ekitaldirako Ordenantza Fiskalen Aldaketa behin-behinean onastea, hala badagokio.

5.- (00h:3m:52s) Korporazioko gainerako organoen kontrola.

6.- (00h:23m:20s) Galde-eskeak.

Back To Top