Skip to content

Osoko bilkurako bideo osoa

Deskargatu bideoaren izenpe

"Gai-zerrendaren" puntu zehatz bat ikusi nahi baduzu, egin klik taulan adierazitako denbora-mozketetan."

GAI-ZERRENDA

1.- (00h:00m:20s) 2023ko irailaren 22an egindako bilkurako akta onestea, hala badagokio.

2.- (00h:00m:40s) Alkatetzaren ebazpen hauen berri ematea.
– 35/2023 Dekretua, trafikoko arau-hausteengatiko zigorrak ezartzekoa.
– 36/2023 Dekretua, Osoko bilkuretako saioak grabatzeko zerbitzua kontratatzeko espedientea hasteko.
– 37/2023 Dekretua, Eretza Berri IPIn eguzki instalazio bat hornitzeko kontratazio espedientea hasteko.
– 38/2023 Dekretua, Zeribai etxadiko (I. Fasea) irisgarritasuna hobetzeko obra kontratatzeko espedientea hastea.
– 39/2023 Dekretua, ezkontza zibila baimentzeko ahalmena eskuordetzeko.
– 40/2023 Dekretua, ezkontza zibila baimentzeko ahalmena eskuordetzeko.
– 41/2023 Dekretua, ezkontza zibila baimentzeko ahalmena eskuordetzeko.
– 42/2023 Dekretua, ezkontza zibila baimentzeko ahalmena eskuordetzeko.

3.- (00h:03m:50s) 2023ko 3. hiruhilekoko batez besteko ordainketa aldiaren berri ematea.

4.- (00h:05m:12s) Kultur eta kirol jardueren nahiz haur, nerabe eta gazteetzako jardueren zerbitzu kontratuaren espedienteko administrazio klausulen agiriaren aurka Gizardatzek jarritako berraztertzeko errekurtsoa ebazpea, hala badagokio.

5.- (00h:07m:30s) Kultur eta kirol jardueren nahiz haur, nerabe eta gazteentzako jardueren zerbitzu kontratua esleitzeko ahalmena Tokiko Gobernu Batzodearen esku uztea, hala badagokio.

6.- (00h:12m:00s) Kredituak transferitzeko 7/2023 kreditua aldatzeko espedientea onartzea, hala badagokio.

7.- (00h:13m:20s) 2024ko eikaldiko Aurrekontua eta Plantilla Organikoa hasieran onestea, hala badagokio.

8.- (00h:47m:21s) Korporazioaren gainerako organoen kontrola.

9.- (00h:47m:38s) EH BILDU udal taldeak aurkeztutako mozioa, euskarari buruzkoa.

(01h:06m:48s) Adierazpen instituzionala, A-25 dela eta.

10.- (01h:10m:47s) Galde-eskeak.

Back To Top