Skip to content

Osoko bilkurako bideo osoa

"Gai-zerrendaren" puntu zehatz bat ikusi nahi baduzu, egin klik taulan adierazitako denbora-mozketetan."

GAI-ZERRENDA

1.- (00h:00m:15s) 2023ko urtarrilaren 20ko bilkura-saioaren akta onestea, hala badagokio.

2.- (00h:00m:38s) Alkatetzaren honako ebazpenen berri ematea:
– 1/2023 Drekretua, Udalaren hainbat zerbitzutarako funtzio anitzeko 4 ekipo eta 7 imprimagailu errentamendu erregimenean hornitzeko eta mantentzeko.
– 2/2023 Dekretua, Gueñesko udalerrian abandonatutako animaliak bildu, atzeman eta zaintzeko zerbitzuaren kontratuaren suntsiarazpena hasteko.

3.- (00h:03m:25s) Korporazioko gainerako organoen kontrola.

4.- (00h:04m:25s) Galde- eskeak.

Back To Top