Skip to content

Osoko bilkurako bideo osoa

Deskargatu bideoaren izenpe

"Gai-zerrendaren" puntu zehatz bat ikusi nahi baduzu, egin klik taulan adierazitako denbora-mozketetan."

GAI-ZERRENDA

1.- (00h:00m:20s) 2023ko uztailaren 21ko bilkura-saioaren akta onestea, hala badagokio.

2.- (00h:00m:40s) Alkatetzaren ebazpen hauen berri ematea:
– 25/2023 Dekretua, ezkontza zibila baimentzeko ahalmena eskuordetzeko.
– 26/2023 Dekretua, ezkontza zibila baimentzeko ahalmena eskuordetzeko.
– 27/2023 Dekretua, ahalmenak 1. alkateordeari eskuordetzeko
– 28/2023 Dekretua, ezkontza zibila baimentzeko ahalmena eskuordetzeko.
– 29/2023 Dekretua, ezkontza zibila baimentzeko ahalmena eskuordetzeko.
– 30/2023 Dekretua, ezkontza zibila baimentzeko ahalmena eskuordetzeko.
– 31/2023 Dekretua, ezkontza zibila baimentzeko ahalmena eskuordetzeko.
– 32/2023 Dekretua, ezkontza zibila baimentzeko ahalmena eskuordetzeko.
– 33/2023 Dekretua, ezkontza zibila baimentzeko ahalmena eskuordetzeko.
-34/2023 Dekretua, Udal Hilerrien zerbitzua (ehorzketa, hobitik ateratzea) kontratatzeko espedientea hasteko.

3.- (00h:02m:45s) Kultur eta kirol jarduerak egiteko eta haur, nerabe eta gazteentzako jarduerak kudeatezko zerbitzua kontratatzeko espedientea onestea, hala badagokio.

4.- (00h:11m:50s) 2023ko 2. hiruhilekoko batez besteko ordainketa aldiaren berri ematea.

5.- (00h:13m:00s) 2024ko gastu ez-finantzarioaren muga onestea, hala badagokio.

6.- (00h:16m:15s) Aurrekontua betearazteko Arauaren 25. eta 26. oinarriak hasieran onestea, hala badagokio.

7.- (00h:19m:25s) 2024ko Ordenantza Fiskalen aldaketa hasieran onestea, hala badagokio.

8.- (00h:25m:45s) Korporazioaren gainerako organoen kontrola.

9.- (00h:29m:45s) Galde-eskeak.

Back To Top