Skip to content

Osoko bilkurako bideo osoa

"Gai-zerrendaren" puntu zehatz bat ikusi nahi baduzu, egin klik taulan adierazitako denbora-mozketetan."

GAI-ZERRENDA

1.- (00h:00m:14s) 2022ko abenduaren 16ko bilkura-saioaren akta onestea, hala badagokio.

2.- (00h:00m:32s) Alkatetzaren honako ebazpenen berri ematea:
– 55/2022 Drekretua, ezkontza zibila egiteko baimena eskuordetzeari buruzkoa.
– 56/2022 Dekretua, BI-3651 errepidean (Lanbarriko zuzengunean) Asfaltatze eta Konponketa Lanak egiteko kontratazio-espedientea onestekoa.

3.- (00h:01m:20s) 2022ko 4. hiruhilekoko batez besteko ordainketa epearen berri ematea.

4.- (00h:02m:25s) ADIFen proposamena, Santander-Basurtu lineako 626/580 eta 627/010 KPetan trenbide pasaguneak kentzekoa, honestea, hala badagokio.

5.- (00h:05m:30s) Finantza Erakundeei buruzko Transakzio Erabakia (Finantza zerbitzuak eskuratzea) onestea, hala badagokio.

6.- (00h:09m:05s) Korporazioko gainerako organoen kontrola.

7.- (00h:18m:40s) Galde-eskeak.

Back To Top