Skip to content

Osoko bilkurako bideo osoa

"Gai-zerrendaren" puntu zehatz bat ikusi nahi baduzu, egin klik taulan adierazitako denbora-mozketetan."

GAI-ZERRENDA

1.- (00h:00m:58s) 2023ko ekainaren 17an eta 22an izandako bilkura-saioetako aktak onestea, hala badagokio.

2.- (00h:01m:20s) Korporazioko talde politikoen eraketaren kontu ematea.

3.- (00h:02m:20s) Hala badagokio, onestea Alkate-Udalburu karguan aritzeko dedikazio esklusiboko proposamena.

4.- (00h:09m:55s) Behin betiko batzorde informatiboen eraketa.

5.- (00h:15m:50s) Udalaren osoko bilkuren egunerokotasuna finkatzea.

6.- (00h:23m:20s) Osoko bilkuraren konpetentzian dauden organu kolegiatuen udal ordezkarien izendapena:
– Enkarterriko Mankomunitatea.
– Euskaltegiko Mankomunitatea.
– Bilbao Bizkaia Ur Patzuergoa.
– Kontratazio mahai iraunkorra.

7.- (00h:26m:00s) Talde politikoentzako diru-esleipena eta kide anitzeko organoen saioetara bertaratzeagatiko indemnizazioak.

8.- (00h:27m:40s) Alkatetzaren ebazpeen ezgutaratzea zera honi dagokionen:
– Alkate ordezkoen ezendapena.
– Tokiko Gobernu batzarrearen kideak.
– Emandako delegazioak.

Back To Top