Skip to content

Osoko bilkurako bideo osoa

"Gai-zerrendaren" puntu zehatz bat ikusi nahi baduzu, egin klik taulan adierazitako denbora-mozketetan."

GAI-ZERRENDA

1.- (00h:00m:15s) 2023ko azaroaren 10ean egindako saioko akta
onartzea, bidezkoa bada.

2.- (00h:00m:42s) Alkatetzaren ebazpen hauen berri ematea:
– 44/2023 Dekretua, funtzioak 3. alkateordeari eskuordetzekoa.
– 45/2023 Dekretua, ERETZA 93. ZK-KO EPM-N BASO- APROBETXAPIENDUEN BESTERENTZEA kontratatzeko espedientea hastekoa.
– 46/2023 Dekretua, ERABILITAKO ETXEKO OLIOAREN ZERBITZUA kontratatzeko espedientea hastekoa.
– 47/2023 Dekretua, Tokiko Gobernu Batzordearen ohiko Saioa ez deitzekoa.
– 48/2023 Dekretua, ZERIBAI ETXADIKO IRISGARRITASUNA HOBETZEA (I. FASEA) obra kontratatzeko espedientea hastekoa.

3.- (00h:02m:10s) 2023ko 4. hiruhilekoko batez besteko ordainketa epearen berri ematea.

4.- (00h:03m:25s) EH Bildu udal taldearen bozeramailearen ordezkapenaren berri ematea.

5.- (00h:04m:08s) EH Bildu udal taldearen proposamena, taldeak Enkarterriko Mankomunitatean daukan ordezkaria ordezkatzeko.

6.- (00h:5m:14s) Tokiko Gobernu Batzordeak 2023ko abenduaren 1ean hartutako erabakia berrestea, bidezkoa bada (Kultur eta Kirol Jardueren zerbitzu kontratua esleitzea -1. Iotea-).

7.- (00h:7m:22s) Tokiko Gobernu Batzordeak 2023ko abenduaren 1ean hartutako erabakia berrestea, bidezkoa bada (energia elektrikoaren hornidurarako esparru-kontratua).

8.- (00h:15m:57s) Gimnasioko hileko abonuagatiko tasa ezartzea eta agintzeá, bidezkoa bada.

9.- (00h:20m:22s) Bizkaiko Foru Aldundiarekiko diru-bilketa exekutiborako hitzarmena onartzea, bidezkoa bada.

10.- (00h:21m:45s) 2024ko ekitaldirako Lanpostuen Zerrenda onartzea, bidezkoa bada.

11.- (00h:28m:56s) Gueñesko Udalaren Giza Baliabideen Programa 2023-2027 onartzea, bidezkoa bada.

12.- (00h:37m:57s) Korporazioaren gainerako organoen kontrola.

(00h:40m:31s) Urgentziazko puntua.

13.- (00h:49m:28s) Galde – eskeak.

Back To Top