Skip to content

Osoko bilkurako bideo osoa

"Gai-zerrendaren" puntu zehatz bat ikusi nahi baduzu, egin klik taulan adierazitako denbora-mozketetan.

GAI-ZERRENDA

1.- (00h:00m:24s) 2019ko ekainaren 15ean eginiko bilkuraren akta onartzea horrela badagokio.

2.- (00h:01m:00s) Korporazioko talde politikoen eraketaren kontu ematea.

3.- (00h:01m:55s) Hala balegokio, onestea Alkate-Udalburu karguan aritzeko dedikazio esklusiboko proposamena.

4.- (00h:13m:40s) Behin betiko batzorde informatiboen eraketa.

5.- (00h:18m:10s) Udalaren osoko bilkuren egunerokotasuna finkatzea.

6.- (00h:20m:00s) Osoko bilkuraren konpetentzian dauden organu kolegiatuen udal ordezkarien izendapena.
– Enkarterriko Mankomunitatea
– Euskaltegiko Mankomunitatea
– Bilbao Bizkaia Ur Patzuergoa
– Kontratazio mahai iraunkorra
– Enkarterrialde
– Euskal Fondoa

7.- (00h:36m:40s) Talde politikoentzako diru-esleipena eta kide anitzeko.

8.- (00h:39m:15s) Alkatetzaren ebazpeen ezgutaraztea zera honi dagokionen:
– Alkate ordezkoen ezendapena
– Tokiko Gobernu batzarrearen kideak
– Emandako delegazioak

Back To Top